Prijzen

Een lesjaar heeft 40 lesweken in een kalenderjaar. De lesweken lopen zoveel mogelijk synchroon met de schoolweken in een kalenderjaar. Het lesgeld wordt in 10 termijnen per jaar in rekening gebracht.

lesvorm lesduur tarief per les *)
Individuele les
kinderen/jongeren 30 minuten
45 minuten
€ 25,00
€ 37,50
volwassenen vanaf 21 jaar 30 minuten
45 minuten
60 minuten
€ 26,25
€ 39,50
€ 52,50
Duo les
kinderen 30 minuten
45 minuten
€ 15,00 per kind
€ 21,00 per kind
Ouder en kind 30 minuten
45 minuten
€ 15,00 kind
€ 18,50 ouder
€ 21,00 kind
€ 25,00 ouder
Proefles 30 minuten
€ 25,00

Als een les op de werkdag voor of van de les afgezegd wordt, worden de kosten in rekening gebracht.

*) lesgeld voor volwassenen vanaf 21 jaar is inclusief 21% BTW, lesgeld voor kinderen en jongeren is vrijgesteld van BTW.