Prijzen

Een lesjaar heeft 40 lesweken in een kalenderjaar. De lesweken lopen zoveel mogelijk synchroon met de schoolweken in een kalenderjaar. Het lesgeld wordt in 10 termijnen per jaar in rekening gebracht.

lesvorm

lesduur

tarief per les *)

Individuele les

  • kinderen/jongeren
30 minuten
45 minuten
€ 20,00
€ 30,00
  • volwassenen vanaf 21 jaar
30 minuten
45 minuten
60 minuten
€ 25,00
€ 37,50
€ 50,00

Duo les

  • kinderen
30 minuten
45 minuten
€ 13,50 per kind
€ 18,00 per kind
  • Ouder en kind
30 minuten

45 minuten

€ 13,50 kind
€ 16,50 ouder
€ 18,00 kind
€ 22,00 ouder

Proefles

30 minuten gratis
10 Kennismakingslessen voor volwassenen vanaf 21 jaar  € 302,50
(30 minuten per les)

*)
lesgeld voor volwassenen vanaf 21 jaar is inclusief 21% BTW, lesgeld voor kinderen en jongeren is vrijgesteld van BTW

Als een les op de dag voor of van de les afgezegd wordt, worden de kosten in rekening gebracht.